24 กรกฎาคม 2551

กลอนน่ารัก


Not strange if you see some of them have allday long with quarrel. Not strange if you see some of them always sweet…And not strange if some of them are cold and distant to each other.And it’s normal if you see some of them have too much different love,seeming the sky and the land.
ไม่แปลกที่บางคู่อาจทะเลาะกันทั้งวันไม่แปลกที่บางคู่อาจหวานให้แก่กันได้ทั้งวันและไม่แปลกที่บางคู่ต่างเฉยชาต่อกันและก็คงไม่แปลกเลยที่บางคู่อาจต่างกันราวฟ้ากับดิน
..................

You're not wrong to love him.And, it’s not also his wrong, if he doesn't love you back.By the way, you're not wrong if you don't love him.And not his wrong if he loves you.Forbid heart from falling in love is hard to do. But... It's not comparable with Forbid heart to forget love, because it's so hard to do.
คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้นและเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณในทางตรงข้าม คุณไม่ผิดที่ไม่ได้รักเขาคนนั้นและเขาก็ไม่ผิดที่มารักคุณเช่นกันการห้ามใจไม่ให้รักนั้นยากนักแต่คงเทียบไม่ได้กับการห้ามใจให้ลืมรักเพราะย่อมยากกว่า

...........................

Behind the clouds and mist of cold The warming light of sun doth showWithin the depth of darkling nightThe stars yet shining out their light.Will the time come to light my daysAnd shed those pain and lone awayWill someone come and hold me nearI long for thee to stop my tearsWill there be sun behind my cloudsOr will my star ever be foundI long, I wish, o my heart criesFor someone I could call as mine.

เบื้องหลังหมอกมัวเหนือฟ้าหม่นแสงอ่อนโยนของตะวันยังเฉิดฉายราตรีมืดไม่ไร้ดาวพราวพรายจะมีสักวันไหมได้พบเธอคนที่จะจุดประกายปลายฟ้าอบอุราให้อุ่นไอรักเสมอจะมีไหมวันนั้นวันที่เจอหรือต้องเพ้อเพียงฝันนิรันดร


ไม่มีความคิดเห็น: