03 สิงหาคม 2551

คำคม อารมณ์ดี

..1..

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย

คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน

คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี
..2..
เมื่อเรามีเงิน เราจะตำหนิใคร
ผู้นั้นก็จะยินดีรับฟัง และปฏิบัติตาม
แต่เมื่อเราไม่มีเงิน แม้เราจะชมใคร
เขาก็อาจคิดว่า เป็นการยกยอ
เพื่อที่จะให้ได้เงินมาเท่านั้น
..3..
"ทำไมผู้หญิงถึงสนใจเรื่องความสวย
งามมากกว่าเรื่องประเทืองปัญญา ?"
"เพราะผู้ชายไม่ว่าจะโง่สักแค่ไหน
ก็ยังรับรู้ความงามของผู้หญิงได้เสมอ
..4..
คนเราควรมีอดีตอยู่ข้างหลัง
และมีความหวังอยู่ข้างหน้า
..5..
Every one minute you spend in planning will
save you at least three minutes in execution.
ทุกหนึ่งนาทีที่คุณใช้ไปในการวางแผน
จะประหยัดเวลาได้อย่างน้อยสามนาทีเมื่อปฎิบัติตามแผน

ไม่มีความคิดเห็น: